หน้าแรก

Play
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
ภาพข่าวกิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2563 🌴🌴นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ สุดสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด จำนวน 50 ราย โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ณ ศาลาประชารัฐหนองสองห้อง ม.5 บ้านหัวตาลแถว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
Loading...

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์และการจัดการความรู้
วิดีทัศน์เผยแพร่
1236
Page 1 of 6