หน้าแรก

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
ภาพข่าวกิจกรรม
✨✨เกษตรฯ รักต้นไม้ 🌳🌳🌳 นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมทำกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรของชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันนวมิทรามหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอตุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
Loading...

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์และการจัดการความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างการเงินและบัญชีการจัดการความรู้ข้อมูลการเกษตรแจ้งเตือนภัยการเกษตรตลาดเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
วิดีทัศน์เผยแพร่
ด้านการเกษตร
1238
Page 1 of 8
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ